Kvalitet- & Miljöpolicy

Att arbeta strukturerat och medvetet med både kvalitet och miljö är idag en självklarhet för oss. Vi vill leva upp till de krav som kunder, myndigheter och övriga samhället ställer.

Men framförallt bottnar vårt kvalitets- och miljöarbete i vår egen vision om hur ett modernt producerande företag ska driva produktion och samtidigt minimera den inverkan det får på den omgivande miljön.

Kvalitet- & Miljöpolicy

I enlighet med lag och regulatoriska krav ska vi ständigt förbättra våra processer och tillverka produkter till kundens förväntade kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan.