Produkter och Tjänster

Exir har en flexibel modell för att enkelt förstå kundens krav. Vi har under de senaste åren byggt upp en balanserad kombination mellan de nordiska kulturerna och de kinesiska fördelarna där vi kan hjälpa till med produktdesign, inköp, tillverkning, kvalitetssäkringar och logistiklösningar.