Produktion

I vår moderna anläggning i Wuxi, Kina, monterar och kvalitetssäkrar vi våra partners produkter till deras förväntningar gällande funktion och kvalitet.

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att transferera och producera europeiska produkter i Kina. Detta har gett oss en god tillverkningskunskap om hur man producerar, optimerar och framgångsrikt lanserar produkter. Utifrån vår erfarenhet av tillverkning i Kina har vi skapat en plattform där produkterna tillverkas i ett tryggt möte mellan öst och väst.

Eftersom vi har en permanent svensk ledning på plats i fabriken har vi en möjlighet att överbrygga t.ex. språkliga och kulturella hinder.