FDA-registrerade

mån / februari 24 / 2014

Exir är sedan januari 2014 registrerade enligt FDA (Food and Drug Registration). Vi har genomfört registreringen samt infört nya rutiner i vår fabrik för att uppfylla kraven för medicinteknisk utrustning som är reglerad av den amerikanska staten för att kunna göra direktleveranser till Nordamerika.

”Efter införandet av ISO:13485 var det ett naturligt steg för oss att implementera FDA-registrering i verksamheten för att stärka Exirs konkurrenskraftiga position på den globala marknaden. Certifieringen kommer att öka effektiviteten av logistiklösningar i verksamheten samt sänka kostnader för våra kunder. Registreringen öppnar även upp nya möjligheter för Exir för att bli en än mer etablerad och global leverantör av medicintekniska produkter”, säger Jonas Idsäter, ägare av Exir.