Exir uppgraderar från ISO 9000:2000 till version 2008

tis / februari 2 / 2010

Exir har framgångsrikt uppgraderat från ISO 9000:2000 till ISO 9000:2008. "Det är mycket viktigt att följa uppdateringarna inom de standarder som uppfyller kundtillfredsställelse och att upprätthålla en hög kvalitet", säger Danny Zhang, kvalitetschef på Exir Kina. Genom att välja BVQI tror vi att vi kommer att uppnå ett ledningssystem som kan uppfylla de nordiska kraven.