Exir inviger ny fabrik i Kina

fre / juni 17 / 2011

- Jag tycker det är väldigt spännande att vi efter dessa år nu öppnar en ny fabrik där vi har bättre möjligheter att växa med våra nuvarande och framtida kunder, säger Lars Darvall, VD för Exir Kina. De gamla anläggningarna var för små och fysiskt uppdelade. Det ska bli fantastiskt att ha all personal "under" samma tak.

- Det är verkligen inspirerande att inviga en ny fabrik i Kina, säger Jonas Idsäter, ägare av Exir. Det var mycket trångt i våra gamla lokaler, på grund av ökad produktion hade vi det positiva problemet att tvingas att utöka ytan.

- Den nya anläggningen är 8500 m2 varav mer än 7000 m2 är produktionsyta. Detta är ungefär fyra gånger större än den gamla fabriken, vilket ger oss möjligheten att växa med våra nuvarande kunder men tillåter oss också att utveckla nya kunder. Vi befinner oss i slutförhandlingarna med ett företag inom ett nytt och intressant produktionsområde där ytan kommer att behövas.

- Idag hanterar företaget både mekanik och elektronik i en kombination. Vi har under de senaste åren byggt upp ett brett leverantörsnät som täcker våra behov av olika komponenter.
Invigningen firades den sjätte april, inspirerad av den kinesiska kulturen och de lokala traditionerna. Firandet hade representanter från bolagets största kunder. De deltog tillsammans med representanter från kinesiska myndigheter och företag, företrädare för Exir, styrelse, chefer och personal.