Kundexempel 4, Automotive

Under 2012 påbörjade Exir ett samarbete med en kund gällande kringutrustning till fordonsindustrin. Inom denna industri är kostnads- och kvalitetskraven extrema samtidigt som branschen är mycket säsongsberoende. Liksom de flesta företag som verkar inom automotive-segmentet, har kunden stora krav på sina leverantörer om att uppfylla rutiner och processer enligt bl.a. PPAP samt IMDS. Genom att välja Exir som leverantör inledde kunden ett framgångsrikt samarbete med en partner som kunde möta marknadens krav och samtidigt utöka sina marknadsandelar och förbättra sin produktkvalitet.