Kundexempel 3, Jordbruksutrustning

Exir blev under 2013 kontaktade av en välkänd global leverantör av jordbruksutrustning. Kunden hade ett tillverkningsproblem gällande en delprodukt till dess skogsbruksmaskiner, vilket resulterade i bestående problem i produktionen. I samarbete mellan kundens utvecklingsavdelning och Exirs tekniska team påbörjades en ingenjörsprocess där en ny version av produkten togs fram, vilken med hjälp av en uppdaterad design och ett flertal tester lyckades ersätta den föregående produktens funktion och lösa problemet. Samtidigt förberedde Exirs produktionsingenjörer tillverkning av produkten genom att sätta upp en produktionslina och implementera testutrustning i fabriken. Idag tillverkar Exir samtliga enheter av produkten och det framgångsrika samarbetet mellan parterna har resulterat i att kunden minskat sina totala kvalitetskostnader.