Kundexempel 1, Medicinteknik

År 2007 signerade Exir ett långsiktigt kontrakt med en välkänd kund inom den medicintekniska industrin. Under åtta månader etablerade Exir en inköpsbas som totalt lokaliserade mer än 200 olika komponenter till projektet, parallellt med att en komplett produktionsförberedelse och set up utfördes. Under tidsperioden lyckades Exir även erhålla en ETL-certifiering för produktionen och inköpskedjan. Genom att kombinera kundens behov med lokala förutsättningar inleddes produktionen, vilket resulterade i att det bättre av två världar möttes. Efter det att kunden godkänt en framgångsrik förserie på plats i fabriken påbörjade Exir en serieproduktion av hela produktfamiljen med tillhörande utrustning. Exir har alltsedan tillverkat hela kundens produktgrupp samt kringutrustning och delar till ytterligare meditech-produkter. Vidare har vi varit aktivt involverade i produktunderhållet genom att ge kontinuerlig feedback och erbjuda kunden förslag till produktförbättringar.