Kundexempel 2, Industriell Utrustning

2009 skrev Exir på ett avtal med en framstående leverantör inom luftreningsindustrin. Kundens dåvarande produktsortiment omkonstruerades i ett samarbete mellan kunden och Exir. Under processen justerades specifikationerna för att anpassas till de lokala produktionsförutsättningarna. Inom loppet av tolv månader lokaliserades mer än 300 komponenter och projektet fullbordades och lanserades framgångsrikt i Exirs produktionslina. I nästa steg godkändes föreserien av kunden i vår fabrik, vilket därefter ledde till att produktfamiljen med tillbehör började tillverkas i serieproduktion.